Társas Tanulás

A harmadik évezred pedagógiája

Amit mi képviselünk

A Társas Tanulás egy kultúra és paradigmaváltásnak tekinthető rendkívül eredményes pedagógiai technológia, amely választ tud adni korunk kihívásaira.

Egyszerre nyújt magas színvonalú nevelést és eredményes tanulást minden diák számára anélkül, hogy különösebb költségvetési terhet, vagy szakember igényt jelentene.

Az iskolai osztályokban szeretetközösségeket hozunk létre, ami megtöbbszörözi a diákok teljesítményét. A tanulás eredményei így nem csak egyéni teljesítményként, hanem a kiscsoportok sikereként is megjelennek. Az intenzív egymásra figyelés megtöbbszörözi a gyermekek teljesítményét, amihez dinamikus, gondoskodó környezetet alakítunk ki.

A Társas Tanulás oktatási módszertan keretje, boldog gyermek, kiegyensúlyozott, elismert pedagógus és elégedett szülő mesterhármasa!

Gyermekek"

Célkitűzéseink

A Társas Tanulás egy paradigmaváltást hozott a pedagógiában, kiemelve a gyakorlati alkalmazhatóságot és a szociális kapcsolatok fejlesztését. A cél az, hogy további pedagógusokat és diákokat inspiráljon a változásra, mivel a jövő generációja hordozza a társadalom fejlődését és képességeit.

1.Kultúra és Paradigmaváltás: A hagyományos iskolai környezetben a tanulás gyakran az egyirányú tudástranszferre épül, ahol a pedagógus a tudásforrás, a diákok pedig passzív befogadók. A hagyományos pedagógiai paradigmákra jellemző hierarchikus és egyirányú kommunikáció helyett, a Társas Tanulás technológiájában a hangsúly, a kooperatív tanulási folyamatokra és az interakcióra épül: 

  • Együttműködés: A diákok és pedagógusok közötti együttműködés és kommunikáció előtérbe kerül. A csoportokban való együttműködésen alapuló tanulás támogatja az ötletcserét, a konfliktuskezelést és az empátiát.
  • Diák-vezérelt tanulás: A diákok aktív résztvevőkké válnak saját tanulási útjuk alakításában, és nem egy gépezet elidegenedett csavarjaiként élik meg a tanulási folyamataikat.
  • Problémamegoldás: A csoportos munka és együttműködés során a diákok olyan problémákat oldanak meg, amelyek valós életből származnak. Ez lehetőséget ad számukra a kreatív megoldások keresésére és az alkalmazott tanulás gyakorlati alkalmazására.
  • Tanár mint facilitátor: A pedagógus szerepe átalakul a tanulási folyamat facilitátorává, aki támogatja és irányítja a diákokat, ahelyett hogy kizárólagos tudásforrásként funkcionálna.


2.Nevelési Célok: A Társas Tanulás program arra törekszik, hogy a gyerekek felvértezve a szükséges készségekkel, ismeretekkel és attitűdökkel, a lehető legkorábban képesek legyenek önállóan és másokkal tanulni, cselekedni, eredményesen beilleszkedve a társadalmi környezetükbe. A nevelés középpontjában:
 ● az önmagáért, társaiért és a környezetért felelősségtudattal rendelkező személyiséget állítjuk,
● aki szereti és bízik magában és társaiban
● örömet talál az egyéni és a közös alkotások folyamatában, erői kiteljesítésében
● képes kiegyensúlyozott kapcsolatokat építeni és fenntartani, ezáltal nemcsak a saját, hanem környezetének a teljesítményét is állandóan növelni és egyre eredményesebben dolgozni az egész társadalom javára.

 A Társas Tanulás program ezt a célt hatékonyan valósítja meg, miközben elkerüli a hagyományos oktatási módszerek korlátait.

3.Szervezeti Célok: Az iskolai osztályok kisebb, 3-5 fős csoportokra oszlanak, ahol a diákok biztonságban érzik magukat és aktív szereplőkké válnak a tanulási folyamatban. A pedagógusok nem csak tudást közvetítenek, hanem a proszociális viselkedésre is összpontosítanak, fejlesztve az empátiát, az együttműködést és az érzelmi intelligenciát. A szervezeti kultúra az együttműködésre és az egyéni fejlődésre épül, és a szeretet a kulcsszó az egész folyamatban.

4.Társadalmi célok: A Társas Tanulás program célja, hogy minél több pedagógus és diák számára hozzáférhetővé tegye ezt az innovatív és hatékony oktatási módszert. A felnövekvő generációk fejlődése és képességei meghatározzák a jövő társadalmát, és a Társas Tanulás paradigmája lehetőséget ad rá, hogy magasabb szintű együttműködésre, empátiára és fejlődésre épülő közösségeket hozzunk létre.

Célkitűzéseink
Eredmények

Eredmények

A Társas Tanulás program, amely az 1980-as években kezdődött, radikálisan átalakította az iskolai osztályok működési folyamatait. Dr. Benda József a Társas Tanulás technológia módszer megalkotójának célja az volt, hogy az iskolai környezetben a gyerekek közötti bizalomra épülő társas kapcsolatok, az együttműködés és a teljesítmény visszanyerjék fontos szerepüket. 

A kutatások és kísérletek eredményeként a program bebizonyította, hogy a tanulási folyamat és az emberközi kapcsolatok összekapcsolhatók. Az együttműködésre és kölcsönös tiszteletre épülő környezetben a gyerekek magabiztosabbá váltak, pozitív attitűdöt és gondolkodásmódot alakítottak ki, és megtanultak hatékonyan alkalmazkodni a változó környezethez. A program segített megszüntetni az iskolai agressziót és zaklatást, valamint környezettudatos, felelős magatartást ösztönzött.

A Társas Tanulás módszertanát számos pedagógiai intézmény tanítja, valamint pedagógusképző főiskola és egyetem is beépítette a kurzusaikba. Az eredmények alapján a módszer pozitív hatást gyakorol a gyerekek motivációjára, figyelmére és közösségi életre való képességére.

2022-től Erdélyben is megkezdte útját a Társas Tanulás program. Dr. Benda József, a program atyja, és Mezei János, a Magna Carpatica Egyesület elnökének közreműködése által, már 40 pedagógus részesült  képzésben és átfogó támogatói rendszerben, valamint több mint 1000 diák élvezheti ennek a hatékony módszernek az előnyeit.